21 Haziran 2015

İLEF Dergisi’nin bu sayısında farklı alanlardan beş makale, bir söyleşi, bir kitap eleştirisi ve bir de kongre değerlendirmesi bulunuyor.

Övünç Meriç ve Nesrin Yarar, “İmparatorluğu Sorunsallaştırmak: #charliehebdo Saldırısı ve İslami Radikalizm” başlıklı makalelerinde, Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırı üzerinden Antonio Negri ve Michael Hardt’ın kavramsallaştırdığı “İmparatorluk” kavramını İslami radikalizm çerçevesinde sorguluyorlar.

Gülten Aslantürk ve Hasan Turgut’un kaleme aldığı makale ise “8284 Vakası: Ekşi Sözlükte Cinsiyetçi Kamusallığın Yeniden Üretilmesi” başlığını taşıyor. Makalede, Ekşi Sözlük’e 8 Mart 2013 Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8284 kadının sözlük yazarlığına alınmasıyla ilgili açılan başlıklardaki cinsiyetçi söylem çözümlenmeye çalışılıyor.

Alev Aslan, “Tarihin Arka Odasında ‘Kadın’” başlığını taşıyan makalesinde ise tarih ve medya alanlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan tarih odaklı televizyon programlarında, egemen toplumsal cinsiyet kodlarının nasıl yeniden inşa edildiğini inceliyor.

“Çelik ve Çeliknaz’ın Reklam Kokan Aşkı: Arçelik Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rolleri” başlıklı makalede yazar Zeynep Saygın Sarbay, Arçelik reklamlarında 2002 yılından bu yana yer alan Çelik ile 2012 yılında reklamlara dahil edilen Çeliknaz karakteri arasında kurgulanan ilişki bağlamından yola çıkarak reklamlarda toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl yeniden üretildiğine odaklanıyor.

Bu sayının son yazısı, betimleyici bir çalışma. Songül Demirel ve Ceren Yegen, “Tüketim, Postmodernizm ve Kapitalizm Örgüsü” başlıklı makalelerinde, 1980’li yılların “tüketim toplumu”ndan günümüzün “tüketimci toplumu”na evrilirken ortaya çıkan değer ve algılardaki değişimi çözümlemeye çalışıyorlar.

Derginin “Değini” bölümünde, fakültemizin öğretim elemanlarından Özgür Yaren’in, şu sıralar misafir araştırmacı olarak bulunduğu California Üniversitesi Berkeley’den Martin Jay ile yaptığı “şiddet, köktendincilik ve ifade özgürlüğü” odaklı söyleşisini ve Zeynep Özarslan ile Gülüm Şener’in, 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde Alternatif Bilişim Derneği ile Kadir Has Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği Yeni Medya Çalışmaları’nın II. Ulusal Kongre’si üzerine yazdığı kapsamlı bir değerlendirmeyi okuyabilirsiniz.

“Kitap Eleştirisi” bölümünde ise fakültemizin araştırma görevlilerinden Hakan Yüksel, Funda Başaran Özdemir’in İletişim ve Emperyalizm: Türkiye’de Telekomünikasyonun Ekonomi Politiği adlı kitabının ikinci baskısı üzerine bir değerlendirme yazısı kaleme aldı.

Ufuk açıcı okumalar dileriz.

 

İlef Dergisi

2015 • 2(1) • bahar/spring

İçindekiler/Contents

 

5

Tezcan Durna

Editörden

From the Editor…

 

Makaleler/Articles

11

Övünç Meriç ve Nesrin Yarar

İmparatorluğu Sorunsallaştırmak: #charliehebdo Saldırısı ve İslami Radikalizm

Problematizing the Empire: #charliehebdo Attack and the Islamic Radicalism

 

45

Gülten Aslantürk ve Hasan Turgut

8284 Vakası: Ekşi Sözlük’te Cinsiyetçi Kamusallığın Yeniden Üretilmesi

The 8284 Case: The Re-Production of Sexist Public Sphere in Ekşi Sözlük

 

77

Alev Aslan

Tarihin Arka Odası’nda “Kadın”

“Woman” in the Tarihin Arka Odası

 

95

Zeynep Saygın Sarbay

Çelik ve Çeliknaz’ın Reklam Kokan Aşkı:

Arçelik Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Rolleri

The Promotional Love of Çelik and Çeliknaz:

Gender Roles in Arçelik Commercial Films

 

115

Songül Demirel ve Ceren Yegen

Tüketim, Postmodernizm ve Kapitalizm Örgüsü

Consumption, Postmodernism and the Pattern of Capitalism

 

Değini/Notes

139

Özgür Yaren

Interview with Martin Jay on Violence, Fundamentalism and Free Speech

Martin Jay ile Şiddet, Köktendincilik ve İfade Özgürlüğü Üzerine Söyleşi

 

151

Zeynep Özarslan ve Gülüm Şener

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Değerlendirmesi

Conference Review: The 2nd National Congress of New Media Studies

 

Kitap Eleştirisi/Book Review

165

Hakan Yüksel

İletişim ve Emperyalizm: Türkiye’de Telekomünikasyonun Ekonomi Politiği Üzerine

On İletişim ve Emperyalizm: Türkiye’de Telekomünikasyonun Ekonomi Politiği

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi