05 Aralık 2019

2014 yılında çıkmaya başlayan İLEF Dergisinin son sayısı da (Güz/Kasım)
yayımlandı. S. Ruken Öztürk’ün editörlüğünde, Mehmet Pelivan ve Arzu
Bayar’ın editör yardımcılığında çıkan İLEF Dergisi’nin 2019 6 (2)
sayısına DergiPark’tan ulaşabilirsiniz.

Bu sayıda altı özgün makale bulunmakta: Atilla Barutçu “Savaş Kahramanı
Bir Vicdani Retçi: Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) Filminde Çatışan
Erkeklikler”, Eren Yüksel “Daha ve Misafir Filmlerinde Mültecilere
Yönelik Dışlama Pratikleri ve Yok-Yerler”, Selver Dikkol & Hakan Erkılıç
“Communicative Memory in Online Communities: Mediated and Collaborative
Knowledge”, Alim Alper Cesur “Dijital Karnavalın Aktörleri Olan Trolleri
İncelemenin ‘Asıl Amacı’”, Ferda İdil Lostar “Muhafazakâr Basının
Modernizm, Bilim ve Teknolojiye Yaklaşımı: Büyük Doğu Örneği
(1949-1959)” ve Veli Boztepe “Türkiye’de Yoksulluğun ve Yoksulların
Televizyon Haberlerinde Temsili” adlı makaleleri yazdılar. Sinemadan
yeni medyaya iletişimin farklı alanlarından gelen altı yazı okurlarını
bekliyor.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilef

http://ilefdergisi.org/

2020’de Mayıs ayında yayımlanacak dergi için makalelerinizi bekleriz.

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi