01 Haziran 2020

İLEF Dergisi’nin Mayıs 2020 sayısı yayımlandı.  Bu sayıda iletişim alanının farklı alanlarına dair altı makale yer almakta:  Aydın Çam’ın Sait Faik’in öyküleri üzerinden 1930’lardan 50’lerin ortalarına kadar olan dönemde sinemayı ele alan “Beyoğlu Sinemalarının Dönüşümü ve Sait Faik Abasıyanık Hikâyelerinde Sinema: Yeni Salonlar, Seyirciler ve Deneyimler” adlı makalesi;  Tunç Yıldırım ve Fehime Elem Yıldırım’ın sinema tarihyazımına dair bir tartışma yürüttüğü “Türkiye’de Sinematograf: Kâzım Nami Duru’nun Türk Sinema Tarihyazımına Katkısı” başlıklı çalışması; Nalan Turna’nın kentsel mekân ve matbaa tarihini bir arada ele aldığı “19. ve 20. Yüzyıl Osmanlı İstanbul’unda Mikro Bir Kent Alanı Olarak Fincancılar Yokuşu, Matbaacılık ve Diğer Faaliyetler” makalesi;  Nazan Kahraman’ın Osmanlı’da matbaacılığın gelişimine ışık tutan “Amerikan Protestan Misyonerlerin Osmanlı Coğrafyasına Yönelik İlk Matbaası: Malta 1822-1833”başlıklı çalışması; Gamze Gürler’in iki popüler komedyenin stand-up gösterilerinden hareketle ofansif mizahı değerlendirdiği “Ofansif Mizah, Toplumsal Eşitsizlikler ve Politik Doğruculuk: Stand-Up Komedileri Üzerine Bir Analiz” başlıklı makalesi ve Özgür Kılınç ile Ali Arıcı’nın kurumsal yönetici mektuplarını çözümledikleri “Yıllık Raporlarda Kurumsal Anlatı: Kurum Yöneticilerinin Mektuplarına Yönelik Bir Söylem Analizi” çalışmaları.

Ruken Öztürk’ün editörlüğünde, Mehmet Pelivan, Arzu Bayar ve Ezgi Kaya Hayatsever’in editör yardımcılığında çıkan İLEF Dergisi’nin 2020 7 (1) sayısına ilefdergisi.org adresinden ve DergiPark’tan ulaşabilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilef

http://ilefdergisi.org/

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi