29 Mart 2018

% 30 İngilizce programların kapatılmasının ardından ders programlarının yeniden yapılandırılması çalışmalarına yön vermek amacıyla “Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans ve Lisansüstü Ders Programları Değerlendirme Çalıştayı” gerçekleştirilecek. Akademik takvimde öğrenciler için tatil ilan edilen 2 Nisan 2018 Pazartesi günü Latanya Otel’de yapılacak Çalıştaya İLEF öğretim elemanlarının yanı sıra, Fakültemize ders vermek için başka kurumlardan gelen öğretim elemanları, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci temsilcileri, mezunlar, sektör çalışanları, Ankara’daki diğer iletişim fakültelerinden ve Cebeci Kampüsünde bulunan fakültelerden temsilci öğretim üyeleri ve idari görevliler katılacak. Çalıştayda, yuvarlak masa toplantılarıyla ders program geliştirilmesi için öneriler elde edilmeye çalışacak.

Çalıştay Programı

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi