27 Ocak 2016

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2015-2016 AKADEMİK TAKVİMİ

28-29/Ocak/2016 Üç ders sınav başvuru tarihleri
03-04-05/Şubat/2016 Üç ders sınavları

—————————————————————————————————–

3 DERS SINAVINA GİREREK MEZUN OLABİLECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
—————————————————————————————————–
Mezun olabilmek için GÜZ ya da BAHAR dönemlerinin herhangi birinden en fazla 3 dersi olan
öğrencilerin bu sınava girebilmeleri için
28-29/ OCAK / 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar, gireceği dersleri belirtir bir dilekçe ile
İLEF öğrenci işlerine başvurması gereklidir.
—————————————————————————————————–
Süresi içinde başvuru yapmış olan ve transkript incelemesinde sınava girme hakkı bulunan öğrenciler
03-04-05/ ŞUBAT / 2016 tarihlerinde yapılacak olan 3 Ders Mezuniyet Sınavlarına girebileceklerdir.
—————————————————————————————————–
“Sınava girme hakkı olmadığı halde sınava giren öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.”
—————————————————————————————————–
3 Ders Sınav Dilekçesi ektedir.
—————————————————————————————————–
İLGİLİ ÖĞRENCİLERE ÖNEMLE DUYURULUR.
—————————————————————————————————-

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANS -3 DERS SINAV YÖNETMELİĞİ-

Son yarıyıldaki başarısız öğrencilere tanınan sınav hakları [14/09/2014 tarih ve 29119 sayılı Resmi Gazete
A.Ü. Eğitim Öğretim Yönetmeliği (Madde 15, 5b fıkrası)] Değişikliği;

1)Kayıtlı olduğu programın, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, devamı alınarak başarısız olunan en çok üç ders dışındaki derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler üç ders sınavına girebilirler. Bu öğrenciler son iki yarıyılın birinde ilgili derse/derslere kayıt yaptırmış olmalıdır. İlgili yönetim kurulu kararıyla değişim programı, kayıt dondurma gibi izinli sayılan süreler bu süreye dahil değildir.

Üç ders sınav hakkını kullanıp başarısız olan öğrencilerin, tekrar üç ders sınav hakkını kullanabilmeleri için söz konusu ders/derslerin açıldığı ilk yarıyılda kayıt yaptırmış olması ve 25 inci maddeye uygun devam alarak başarısız olması durumunda tekrar üç ders sınav hakkını kullanabilir.

Öğrencinin durumu incelendikten sonra, öğrenciye ve dersin öğretim elemanına/elemanlarına üç ders sınavı açılacağı dekanlık/devlet konservatuvarı/yüksekokul müdürlüğünce bildirilir. Öğrenciler üç ders sınavının sonucunda mezuniyet için gerekli olan 2,00 ortalamayı sağlamalıdır.

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi