05 Temmuz 2015

Bilindiği gibi lisansüstü eğitim fakültelerin değil, fakültelerde bölüm, enstitülerde anabilim dalı olan birimler üzerinden işletilen enstitülerin sorumluluğundadır. Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nda ilk lisansüstü eğitim 1986 yılında başladı. BYYO 1992’de İletişim Fakültesi’ne dönüştü. O günden itibaren üç anabilim dalında lisansüstü eğitim sürüyor: Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema. BYYO ya da İLEF’in bölümlerinde (enstitülere göre anabilim dallarında) başladığı günden 2015 yılına kadar yapılan tüm tezlere ulaşabilirsiniz. 2007 sonrasında yazılan tezler YÖK’ün ilgili kataloğunda bulunmaktadır; ayrıca 2007 öncesi tezlerin özetleri ise kütüphaneden taranarak okurun hizmetine sunulmuştur.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 50. yılı olması nedeniyle kurumumuzda yazılan tüm tezlerin (2015 yılına kadar) künyesine (tez başlığı, yazarı, danışmanı, yılı, hangi birimde yapıldığı) ve 2007 öncesi tezlerin de özetine topluca buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi