04 Şubat 2017

Öğrencilerin 2016-2017 Bahar Dönemindeki interaktif kayıtlar sırasında sorun yaşamamaları, yanlış ya da eksik ders seçimi yapmamaları için öncelikle ekte bulunan kendi bölümlerinin “Lisans Ders Programını” dikkatle incelemeleri ve ders seçimlerini bu ders programında yer alan derslere göre yapmaları gerekmektedir.

Yeni dönem başında ders seçimleri yapılırken herhangi bir hata olmaması için, öğrencilerin aşağıdaki uyarılarılarla birlikte üniversitemizin web sayfasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının yayınladığı uyarıları da   dikkatle okumaları büyük önem taşımaktadır.

Bütün öğrenciler için mezuniyet kredisi en az 240 AKTS’dir. Öğrenciler mezuniyet kriterlerini tamamlayabilmek için, bütün zorunlu derslerini aldıktan sonra 240 AKTS’yi tamamlayabilecek kadar seçmeli ders almalıdırlar. Ders programı incelendiğinde görülecektir ki öğrencinin her dönem alması gereken seçmeli ders sayısı ve AKTS değerleri programda belirtilmiştir. Seçmeli dersler programda belirtildiği şekliyle alınırsa öğrenci mezuniyet için gerekli 240 AKTS’yi rahatlıkla tamamlayacaktır. BU NEDENLE ÖĞRENCİLERİN GEREKENDEN FAZLA DERS SEÇMEMELERİ önerilir. Gereğinden fazla seçmeli ders alınması durumunda kendinizi gereksiz yere zora sokmuş olursunuz. Çünkü mezun olabilmek için almış olduğunuz bütün derslerden başarılı olmanız gerekir. Programda belirtilen seçmeli ders sayıları dışında, ya da programda belirtilen AKTS değerlerinden farklı seçmeli derslerin seçilmesi durumlarında, öğrenciler eksik AKTS sorunuyla karşı karşıya kalmamak için hesaplamalarını iyi yapmalı ve derslerini ona göre seçmelidirler.

Seçmeli dersler 2 ve 4 saat olarak yapılandırılmıştır. 2 saat olan seçmeli dersler 3 AKTS, 4 saat olan seçmeli dersler 4 AKTS’dir.

Atölye derslerinin tamamı 4 saat 4 AKTS olarak yapılandırılmıştır. Bu derslerin bazıları ders programında 4 saat olarak görünür ve ders programında belirtildiği saatlerde yapılır. Bazıları ise ders programında 2 saat görünür. Bu derslerin kalan 2 saat uygulaması dersin öğretim elemanının belirleyeceği şekilde ve zamanlarda yapılır.

Öğrenciler diğer bölümlerin “bölüm zorunlusu” derslerini seçmeli ders olarak alabilirler.

Bütün öğrencilere önemle duyurulur.

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi