Birim Görev Tanımları
Personel İşleri İş Akış Şeması
Mutemetlik Birimi İş Akış Şeması
Mali İşler Birimi İş Akış Şeması
Kütüphane İş Akış Şeması
Evrak Kayıt Bürosu İş Akış Şeması
Arşiv Birimi İş Akış Şeması

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi