03 Mart 2015

Bu atölye çalışmasında videonun kadın hakları savunusunda kullanımı örnekleriyle anlatılacak ve atölye sonunda katılımcıların grup çalışmasıyla bir video örneği üreterek sunmaları beklenecektir.

Katılımcıların mümkünse video kamera ya da akıllı telefon getirmeleri tavsiye edilse de zorunlu değildir. Herkesin katılımına açıktır. Ancak yer kalmaması durumunda ilk gelenler kabul edilecektir.

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi