10 Nisan 2018

Fakülte, temel iletişim becerilerine sahip, bu becerileri çoklu ortamlara taşıyabilen, mesleki uygulamalarında kamu yararına gözeten, dünyaya ve kendisine eleştirel bakabilecek iletişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu çerçevedeki kalite politikamız;

  • Bilimsel çıktılarıyla ulusal ve uluslar arası akademik çevrelerde bilinmeyi ve bu nedenle tercih edilmeyi,
  • Ülkedeki akademik bilgi birikimine ve topluma yararlı katkılar sunmayı,
  • Eğitimde ve araştırmada standartlar geliştirmeyi,
  • Öğrenci odaklı stratejiler geliştirip sürdürmeyi,
  • Etik ilkelere ve hukuka dayanmayı,
  • Etkin bir Fakülte olmayı

esas alır.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi