Çalışma Saatleri

Akademik Dönem:
Pazartesi-Cuma : 08.30-17.30

Okuma Salonu:
Pazartesi-Cuma : 09.00-17.00

Sınav Dönemi:

Yedi Gün: 09:00-22:00

 

 

Tanıtım

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kütüphanesi sosyal bilimler ve iletişim alanında, ders programı çerçevesinde Türkiye’nin önemli uzmanlık kütüphanelerindendir. Kütüphanenin her sene satın alınan ve bağışlarla gelişen bir dermesi vardır. Yine ilgili alanlarda yurt içi ve yurt içi dışı süreli yayınlar ve gazete koleksiyonu da bulunmaktadır.

Kütüphaneye gelen kitaplar düzenli olarak kataloglanmakta ve  katalog.ankara.edu.tr adresinden okuyucunun hizmetine sunulmaktadır. Kullanıcıların veri tabanına erişimlerini kolaylaştırmak için kütüphane içinde de bilgisayar ve kablosuz internet olanakları mevcuttur. Online veritabanlarına erişim ise kutuphane.ankara.edu.tr adresinden sağlanmaktadır.

İlef’te verilen eğitimin ayrılmaz bir parçası olan kütüphanemiz, bilgi hizmetlerini çağdaş gelişmeler doğrultusunda geliştirerek okuyucuların gereksinimleri karşılamak ve bu hizmetleri en üst düzeyde sağlayabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Kütüphane Dermesi

Kitap: 27.020 adet

Dergi: 34 adet dergi (tümü uluslararası)

Tez: 695 adet

Üyelik

Fakültemiz mensubu olan akademik, idari ve öğrencilerimiz (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) kütüphaneye üye olabilirler. Üye kaydı için üniversite kimliği ve bir fotoğraf yeterlidir. Fakültemiz dışındaki kullanıcılar kütüphaneden yararlanabilir fakat üye olamazlar. Üyeler, üye olduklarından itibaren kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Kütüphaneler, herkese açık, toplu kullanım alanlarıdır bu nedenle;

  • -Kütüphane kaynakları, ödünç alma işlemi yapılmadan dışarı çıkarılamaz
  • -Basılı kaynaklar dikkatli kullanılmalı, kesinlikle zarar görmemelidir (sayfa işaretleme, satır aralarını çizme, yırtma)
  • -Hasar gören ve kaybolan kaynaklar için belirtilen yaptırımlar üyelik şartlarını yerine getiren herkes için geçerlidir.
  • -Kütüphaneye üye olan bütün kullanıcılar kütüphaneden ödünç yayın alabilirler
  • -Üniversite kimliğinin her yayın alınışında gösterilmesi zorunludur
  • -Başka bir okuyucuya ait kimlikle yayın alınamaz
  • -Danışma kaynakları, tezler ve süreli yayınlar ödünç alınamaz

Ödünç Alma Kuralları

– Akademik, idari personel 20 kitabı 1 ay süreyle,

-Yüksek lisans ve doktora öğrencileri 10 kitabı 15 gün süreyle,

-Fakülte öğrencileri 5 kitabı 15 gün süreyle alabilir

– Üzerinde gecikmiş kitap olanlar, bu kitapları iade etmeden ve gecikme cezası ödemeden ödünç kitap alamaz.

– Başka kullanıcı tarafından istenmediği takdirde ödünç alınan kitabın ödünç verme süresi iki defa uzatılabilir.

– Başvuru kitapları, süreli yayınlar, yüksek lisans tezleri eserler ödünç alınamaz.

İlişik Kesme

Öğrenciler mezuniyetlerinde veya herhangi bir şekilde okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları iade ederek “İlişiği yoktur” belgesi almak zorundadırlar

-Üniversiteden istifa eden, emekli olan akademik ve idari personel ilişiğini kesmek zorundadır.

KADRO

Fotoğraf İsim / Soyisim Görevi Telefon Faks
Öğr. Gör. Hülya TOKAY Kütüphane Yöneticisi (Akademik Personel) +90 312 319 77 14 - 5223 +90 312 362 27 17
Rabia KURALAY Kütüphane +90 312 319 77 14 - 5223 +90 312 362 27 17
Muradiye KEYVAN Kütüphane +90 312 319 77 14 - 5223 +90 312 362 27 17

Katalog Sorgulama

ilef'in Tezleri

BYYO ya da İLEF’in bölümlerinde (enstitüye göre anabilim dallarında) başladığı günden 2015 yılına kadar yapılan tüm tezlerin künyelerini ve özetlerini oluşturduğumuz "ilef'in Tezleri" sayfasında bulabilirsiniz.
Tezleri Listele

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi