KONFERANS PROGRAMI

“İLEF’İN 50. YILI”

KONFERANS

Madunların Medyası:

Tarihten Güncele Türkiye Anaakım Medyasının Dışında Kalanlar

28-29 Mayıs 2015

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi / Cebeci / Ankara

 

Program

Birinci Gün: 28 Mayıs 2015 Perşembe

 

9.30 -10.00          Kayıt

10.00 – 10.15     Açılış Konuşmaları

 • Yrd. Doç. Dr. Çağla Kubilay / Organizasyon Komitesi Üyesi / AÜ İLEF
 • Prof. Dr. Abdülrezak Altun / AÜ İLEF Dekan Yardımcısı

10.15-11.15        Konferansın Temasına Dair

 • Prof. Dr. Zafer Toprak / Boğaziçi Üniversitesi, “Türkiye’nin Kimlikleri”

11.15-11.30        Çay Kahve Arası

11.30 -13.00       Panel: “Güncel sorunlar – 1” / Moderatör: 

Doç. Dr. Tezcan Durna / AÜ İLEF

 • Pakrat Estukyan, Agos
 • Ali Erol, Kaos GL
 • Andrea Rombopulos, İhotispolis
 • İrfan Çağatay, Ağani Murutsxi Gazetesi

 

13.00 – 14.00     Öğle Yemeği Arası

14.00 – 15.45     Birinci Oturum / Oturum Başkanı:

Doç. Dr. Necmi Erdoğan / ODTÜ

 • Burcu Şenel, “Türkiye’de Çerkes Medyasına Bakmak: Guşıps Örneği”
 • Dilşa Deniz, “Maduniyet, Alevilik ve Görünürlüğün Dayanılmazlığı”
 • Gülbin Kıranoğlu, “Azınlık Basınında Sessizlik ve Otosansür”
 • Ercan Çağlayan, “Cumhuriyet ve Kürt Matbuatı [1925-1960]”

 

15.45 – 16.00     Çay Kahve Arası

16.00 – 17.45     İkinci Oturum / Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Elif Ekin Akşit / Ankara Üniversitesi

 • Berrin Yanıkkaya, “Beyaz Konferanslardan Kırmızı Çatkılara, Mor Şallardan Gökkuşaklarına: Osmanlıdan Günümüze Kadın Medyası”
 • Özlem Akkaya, “Kadınların Kendilerini Temsili: Kadınların Sesi’nde Kadın Karikatürleri Örneği”
 • Nalan Ova, “Türkiye’de Kimlikleri Hakkında Konuş(a)mayan Seks İşçileri: Kamusal Tartışmanın Önündeki Engeller ve Sınırlar”
 • Murat Özbek, “LGBTİ: Dışarının Dışarısındaki Düşünce”
 • İdil Engindeniz Şahan, “Türkiye’de Bir LGBTİ Kamusal Alanı Olarak Kaos GL Dergisi”

 

İkinci Gün: 29 Mayıs 2015 Cuma

11.00 -13.00       Panel: “Güncel sorunlar – 2” / Moderatör: 

Doç. Dr. Gökhan Atılgan / AÜ İLEF

 • Fatih Polat, Evrensel
 • Zakarya Mildanoğlu, Agos
 • Hüseyin Aykol, Özgür Gündem
 • Vedat Kara, YOL TV

13.00 – 14.00     Öğle Yemeği Arası

14.00 – 15.45     Üçüncü Oturum / Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Yüksel Akkaya /Gazi Üniversitesi

 • Barış Yılmaz , “XIX. Yüzyıl Basın Hayatında Bir Ermeni Kitapçı: Kitapçı Arakel ve Esami-i Kütüpleri”
 • Murat Cankara, “Çifte Maduniyet, Çifte İşlev: Ermeni Harfli Türkçe Basında Dil, Osmanlılık ve Ermenilik”
 • Özlem Şendeniz ve Levent Duman, “Anaakım Medya, Yerel Medya, Madunun Medyası: Lazların ve Lazcanın Medya Hikayelerinden Bir Bölüm”
 • Arda Odabaşı, “II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Yahudileri Tarafından Türkçe Çıkarılan Bir Dergi: Mirat”

15.45 – 16.00     Çay Kahve Arası

 • 16:00– 17.45 Dördüncü Oturum / Oturum Başkanı:
 • Prof. Dr. Aksu Bora / Hacettepe Üniversitesi

 

 • Mehmet Yonat, “Nûdem Dergisi (Sürgün, Diaspora)”
 • Kenan Subaşı, “Kürtçe Çocuk Basını ve Medyası”
 • Umur Yedikardeş, “Azınlık Gazeteleri Nasıl Kurtulur? Apoyevmatini Örneği”

 

KONFERANS ÇAĞRISI

madun_web_banner

KONFERANS ÇAĞRISI

Madunların medyası: Tarihten Güncele Türkiye Anaakım Medyasının Dışında Kalanlar

Cumhuriyetin homojen bir ulus devlet oluşturma hedefi, toplumsal alandaki neredeyse bütün farklılıkları zaman içerisinde çeşitli stratejilerle etkisiz hale getirmeye yöneliktir. Bu etkisizleştirme süreci, eğitim, dil, kültür ve ekonomi politikalarıyla desteklenmiştir. Özellikle eğitimde tarihin millisi, coğrafyanın millisi, edebiyatın millisi benimsenmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu basitçe eğitimin merkezileştirilmesi hedefine hizmet etmemiş; müfredat, ders kitapları, tek dilli eğitim gibi uygulamalar, Anadolu coğrafyasındaki tüm halkları “Türk-Müslüman” ortak potasında eritmeyi amaçlamıştır.

Resmi tarih kitaplarında Anadolu’da bir zamanlar Ermeniler’in sarraflık, mimarlık gibi önemli meslekleri icra ettikleri, Rumlar’la aynı müziklerin dinlendiği, Yeniçeri Ocağı’nda esasen Bektaşi Ocağı’nın etkin olduğu gibi pek çok bilgi yer almamıştır. Milli kimliğin kurulması için, tarih kitaplarında bu tür bilgilerin yer bulmaması pragmatik bir bakışla normal addedilebilir. Ancak Türkiye basın tarihi üzerine yazılmış kitaplarda da resmi ideolojinin içermediği neredeyse hiçbir basın-yayın organına ilişkin bilgiye de rastlanmamaktadır. Bu eksiklik/yokluk, Cumhuriyetin resmi ideolojisinin basın yayın alanına da yansımasının bir göstergesi olarak okunabilir. Geç kalınmış da olsa bugün Türkiye toprakları üzerinde yaşayanların kendi dil, kültür ve etnik kimliklerini bütünleyen basın yayın faaliyetlerinin varlığını kayıt altına alma, süreç ve sorunları tartışma noktasına gelinebilmiştir. Görece yakın bir zamanda da olsa, Türkiye’de anaakım medyanın dışında kalanların da varlığını kayıt altına almaya çabalayan çalışmaların varlığı umut vericidir.

Bu noktadan hareketle, alanında 4 yıllık eğitim veren ilk yükseköğretim kurumu olan ve iletişim genel başlığı altındaki akademik çalışmalara yönelik ilgiyi motive eden önemli kuruluşlardan biri olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kuruluşunun 50. Yıldönümü için yapılan etkinliklerden birini bu konuya adadık.

“Madunların Medyası: Tarihten Güncele Türkiye Anaakım Medyasının Dışında Kalanlar” başlıklı bu konferansın temel amacı, Türkiye’de anaakımın dışında kalan basın/medya unsurlarının basın tarihi içindeki yerine ilişkin tespitleri kalıcı kılmaktır. Konferansta, ister tarihin bir anında var olmuş, isterse halen varlığını sürdüren, anaakım medyanın dışında kalmış medya faaliyetlerine ilişkin bütün bilgiyi sunmak, tartışmak ve kayıt etmek amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede 28-29 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Madunların Medyası: Tarihten Güncele Türkiye Anaakım Medyasının Dışında Kalanlar” başlıklı konferans için aşağıdaki  ana başlıklarda hazırlanmış özgün bilimsel çalışmalar davet edilmektedir.

 • Modernleşme ve azınlık basını/medyası
 • Ulus devlet ve azınlık basını/medyası
 • Basın tarihinde görünmeyen azınlık basını/medyası
 • Ermeni basını basını/medyası
 • Rum basını/medyası
 • Yahudi basını/medyası
 • Kürt basını/medyası
 • Alevi basını/medyası
 • Laz basını/medyası
 • Çerkes basını/medyası
 • Emekçilerin basını/medyası
 • Kadınların basını/medyası
 • LGBTİ basını/medyası
 • Süryani basını/medyası

 

DÜZENLEME KURULU

 • Abdulrezak Altun
 • Gökhan Atılgan
 • Tezcan Durna
 • Çağla Kubilay
 • Ali Karadoğan
 • Mehtap Çağlar
 • Ezgi Kaya

BİLİM KURULU

İsim Üniversite
Abdulrezak Altun Ankara Üniversitesi
Ali Karadoğan Ankara Üniversitesi
Aslı Tunç Bilgi Üniversitesi
Burak Özçetin Akdeniz Üniversitesi
Çağla Kubilay Ankara Üniversitesi
Esra Arsan Bilgi Üniversitesi
Gökhan Atılgan Ankara Üniversitesi
Gülsüm Depeli Hacettepe Üniversitesi
Nilgün Tutal Galatasaray Üniversitesi
Nur Betül Çelik Ankara Üniversitesi
Soner Yağlı Ege Üniversitesi
Tezcan Durna Ankara Üniversitesi
Tuğba Asrak Hasdemir Gazi Üniversitesi
Yasemin İnceoğlu Galatasaray Üniversitesi
Yüksel Akkaya Gazi Üniversitesi

Önemli Tarihler

 • Konferans tarihi
  28-29 Mayıs 2015
 • Özet için son tarih
  27 Mart 2015
 • Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi
  10 Nisan 2015
 • Tam Metin gönderme tarihi
   15 Mayıs 2015
 • Bildiri Kitabında Yayınlanacak makalelerin son gönderim tarihi
  30 Haziran 2015

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi