05 Ocak 2015

Fakültemizde “Medya ve Çocuk Hakları” dersini veren Prof. Dr. Mine Gencel Bek tarafından derlenen kitap Ankara Üniversitesi yayını olarak çıktı.

 

Türkiye’de çocuklar ve gençlere ezelden beri büyük misyonlar atfedilir: Cumhuriyet’i korumak, ülkeyi ileriye götürmek, ahlakı korumak gibi farklı misyonlar biçen farklı toplum mühendisliklerinin ortaklığı ise “istikbalimizin teminatı” olan “geleceğin büyükleri”ni, hakları yerine görev ve sorumluluklarıyla tanımlamalarında yatar. Sahiplik yapısı ve yayın politikaları farklılaşan medyanın ortak noktası da budur: Medya, çocuk ve gençlere ilişkin bu araçsalcı bakış açısını her gün yeniden üretir. Medya, Çocukluk ve Gençlik kitabı, ya korunan ya da suçlu diye damgalanarak korunulan, hem eşitsizlik hem de kimliğinin tanınmaması nedeniyle dışlanan, kendisine söz hakkı verilmeyen çocukların medyada temsiline ve çocukların kendilerinin anlamlandırmasına odaklanıyor.

 

Çocuk ve genç şeklinde homojen bir gruptan söz edilmeyip sınıfsal, etnik, toplumsal cinsiyet vb. farklılık ve eşitsizlikler üzerinde duran kitaptaki tüm bölümler özgün araştırmalara dayanıyor.

 

Ortaklaşa üretilen Medya, Çocukluk ve Gençlik kitabının içindekiler kısmı şöyle:

 

      I.   “Korunan”, Kendisinden “Korunulan” Çocuklar, Gençler ve Medya

 

  1. Tarihsel Süreçte Popüler Çocuk Dergilerinde Çocukluğun Kuruluşu

Nurullah Tekin

 

  1. Suça Karışmanın Temsilinde Yıpratılan Çocukluk

Cihan Serdaroğlu

 

  1. Toplumsal Gösterilerde Çocuk ve Basın

Özge Ekmen Maden

 

      II.   Yeni Medya, Sınıfsal Eşitsizlik ve Ekonomik Haklar: Çocuklar ve Gençler Konuşuyor!

 

  1. İşçi Çocukların Medya Kullanımları: Ankara-Şaşmaz Oto Sanayi Örneği

Mehmet Türkcan

 

  1. Eşitsizlik ve Kimlik Ekseninde Gençler ve Yeni Medya

Mine Gencel Bek ve Esin Aygün

 

     III.      Haberlerde Katılım ve Gelişme Hakkı Yerine Dışlama mı?

  1. Basında Otizm ve Otizmli Çocukların Temsili

Esin Aygün

  1. Çocukların Eğitim Hakkının Medyada Temsili: 4+4+4 Yasasının Basındaki Temsili

Sevtap Demir

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi