21 Mart 2014

İnsan hak ve özgürlüklerinin temel bileşeni olan düşünce ve ifade özgürlüğü, bu özgürlüğün ifade edildiği ortamlara erişim ile doğrudan ilişkilidir. Bu doğrultuda, gelişen sosyal medya alanında önemli bir yere sahip Twitter’ın web sitesine Türkiye’den erişimin engellenmesi, hangi gerekçe ile olursa olsun, düşünce ve ifade özgürlüğüne getirilen bir kısıtlamadır, kabul edilemez.

Ama daha da önemlisi, kısıtlı da olsa zorluklarla elde edilmiş toplumsal kazanımlar, uluslararası camia ile bütünleşme hedefleri ve teknolojinin ulaştığı düzey dikkate alınmadan verilmiş bu kararın ülkemiz adına doğuracağı olumsuz sonuçlar olacaktır. Sosyal medya doğası gereği her bir kullanıcının öznel değerlendirmelerini yansıtır. Bu öznel değerlendirmeler zaman zaman haksız, yersiz eleştiriler içerebileceği gibi, maalesef  kişi hürriyetlerine yönelen, hakarete varan hususları da içermektedir. Nereden gelirse gelsin ve kime yönelirse yönelsin, rahatsız edici olabilecek bu tür değerlendirmeler, yapanı bağlamalıdır ve eğer mücadele edilecekse, sosyal medyada başta nefret söyleminde bulunanlar ve yayanlar olmak üzere, suçun kişiselliği ilkesi bağlamında bu kişilerle mücadele edilmelidir.

Bunu yapmak yerine, bazı olumsuzlukları bahane ederek, bir ortamı tümden yasaklama girişimini kınadığımızı başta iletişim camiası olmak üzere, tüm kamuoyu ile paylaşırız.

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi