27 Şubat 2015

Üniversitemiz Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği’nden alınan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararının bir örneği ektedir. Bilgilerinizi saygı ile rica ederim. 1425039684532

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi