Tanıtım

Öğrenci işleri iki ayrı birim halinde çalışır.

 • Rektörlük öğrenci işleri
 • Fakülte öğrenci işleri

Rektörlük Öğrenci İşleri

İlk kayıtlar, çift anadal başvuruları, yan dal başvuruları, yatay geçiş başvuruları, ilişik kesme, diploma  gibi işlemler rektörlük öğrenci işleri tarafından yürütülür. Bunun dışında fakülte birim sorumluları vasıtasıyla da fakültelerin öğrencilerle ilgili işleri yürütülür. Birim sorumluları fakülte öğrenci işleri birimlerinden yetki olarak daha üst konumda olup öğrencilerin eğitimleriyle ilgili bütün çalışmaları yürütürler. Fakültemizin Rektörlük Öğrenci  İşleri’ndeki birim sorumlusu Nazlı BEŞYILDIZ’dır.

Fakülte Öğrenci İşleri

Öğrencilerin, öğrenci belgesi, transkript gibi çeşitli belgeleri Rektörlük Öğrenci İşleri’ne kadar gitmesine gerek kalmadan alabilmeleri, ders ve sınav programlarının hazırlanması  ile  fakültemizde eğitimin  sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi  için hizmet verir. Öğrenciler burs başvurularından, etkinlik taleplerine kadar her türlü başvurularını fakülte öğrenci işlerine yapabilecekleri gibi yönetmelikler, dersler , sınavlar ve eğitimle ilgili bütün konularda da bu birimimizden danışmanlık hizmeti alabilirler.

Akademik Takvim

Tarihİçerik

GÜZ YARIYILI

31 Ağustos-2 Ekim 2015 Katkı Payı /Öğrenim ücreti ödeme tarihleri
03-07 Ağustos 2015 Yeni öğrenciler için kayıt tarihi
08-11 Eylül 2015 Güz yarıyılı kayıt yenileme başlama ve bitiş tarihleri
08-14 Eylül 2015 Danışman onayı
9 Eylül 2015 Temel Yabancı Dil Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı (HİT Öğrencileri için)
15 Eylül 2015 Birim Başkanı Onayı
14 Eylül -25 Aralık 2015 Güz yarıyılı derslerinin başlangıç ve bitiş tarihleri
14-15-16 Eylül 2015 Üniversite Yaşamına Uyum Programı tarihleri (yeni kayıt yaptırmış öğrenciler için)
21-22 Eylül ve 30 Ekim 2015 Tatil
28 Eylül-02 Ekim 2015 Ders ekleme, bırakma, mazeret başlama ve bitiş tarihleri
28 Eylül-05 Ekim 2015 Ders ekleme, bırakma, mazeret için danışman onayı başlama ve bitiş tarihleri
06 Ekim 2015 Birim Başkanı Onayı
2 Kasım 2015 Tatil
03-15 Kasım 2015 Ara sınav tarihleri
07-13 Aralık 2015 Mazeret sınavları
25 Aralık 2015 Güz yarıyılı derslerinin bitiş tarihi
26 Aralık 2015-10 Ocak 2016 Dönem sonu sınavları
26 Aralık 2015 -13 Ocak 2016 Dönem sonu sınavları not girişi için son tarih
18-24 Ocak 2016 Bütünleme sınavları
18-27 Ocak 2016 Bütünleme not giriş başlama ve bitiş
28- 29 Ocak 2016 Üç ders sınav başvuru tarihleri
03-04-05 Şubat 2016 Üç ders sınavları
03-07 Şubat 2016 Üç ders sınav not giriş başlama ve bitiş tarihleri

BAHARYARIYILI

08-26 Şubat 2016 Katkı Payı /Öğrenim ücreti ödeme tarihleri
09-12 Şubat 2016 Bahar yarıyılı kayıt yenileme başlama ve bitiş tarihleri
09-15 Şubat 2016 Danışman onayı
16 Şubat 2016 Birim Başkanı Onayı
15 Şubat-27 Mayıs 2016 Bahar yarıyılı derslerinin başlangıcı ve bitiş tarihleri
22-26 Şubat 2016 Ders ekleme,bırakma, mazeret kayıtları başlama ve bitiş tarihleri
22-27 Şubat 2016 Ders ekleme, bırakma, mazeret için danışman onayı başlama ve bitiş tarihleri
26 Şubat 2016 Birim Başkanı Onayı
16 Mart 2016 Tatil
28 Mart-10 Nisan 2016 Ara sınav tarihleri
02-08 Mayıs 2016 Mazeret sınavları
28 Mayıs-15 Haziran 2016 Dönem sonu sınavları
28 Mayıs-19 Haziran 2016 Dönem sonu sınavları not girişi için son tarih
20-26 Haziran 2016 Bütünleme sınavları
20-29 Haziran 2016 Bütünleme not giriş başlama ve bitiş tarihleri
11-12 Temmuz 2016 Üç ders sınav başvuru tarihleri
25-26-27-28 Temmuz 2016 Üç ders sınavları
18-29 Temmuz 2016 Üç ders sınav not giriş başlama ve bitiş tarihleri

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerimiz, mezuniyetleri için 240 AKTS kredi almak zorundadır.

 

Seçmeli derslerle birlikte tüm zorunlu dersleri başarıyla bitirmeleri halinde öğrencilerimiz mezun olacaklardır.

Belge Talebi

Öğrenci Belgesi, Askerlik Belgesi, Transkript Belgesi

Çift Anadal ve Yandal

Çift Anadal
Yandal

Yatay ve Dikey Geçiş

GENEL İLKELER:

 1. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 2. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 3. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır
 4. Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

GENEL ŞARTLAR ve DEĞERLENDİRME:

Üniversitemiz Senatosunun 18/06/2013 tarih ve 364/3098 sayılı Kararı gereğince adayın;

 1. Yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayın,
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almamış olması,
 • Devam etmekte olduğu programa ait not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 3,50 ya da 100 üzerinden 85 olması ve bu zaman dilimine ait başarısız dersinin olmaması (Her iki not sisteminin de bulunduğu öğrenci durum belgelerinde yalnızca üniversitemizde kullanılmakta olan 4 lük sistemdeki not değeri dikkate alınacaktır),
 • Daha önce yatay geçiş yolu ile Üniversite/Fakülte/Bölüm/Program değişikliği yapmamış olması,
 • “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 11 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında

1) Fakültemizin GZT ve RTS programlarına yatay geçiş için ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı başvuru sırasında belgelemesi gerekir.

2) Fakültemizin GZT ve RTS programlarına yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin düzenlenecek yabancı dil yeterlik sınavına girmeleri ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı başvuru sırasında belgelemeleri gerekir.

3) İsimleri aynı olan diploma programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için eğitim programlarında yer alan derslerin ders öğrenme kazanımları ve program yeterliklerinin de eşdeğer olması gerekir.

Staj

Fakültemizde mezuniyete hak kazanabilmek için staj zorunluluğu yoktur. Staj isteğe bağlı olarak yapılabilir. Staj yapmak isteyen öğrenci staj yerini kendi olanakları ile bulabileceği gibi fakültemiz de kontenjanlar dahilinde isteyen öğrencilerimize staj olanağı sağlamaktadır. Stajla ilgili işlemler bölümlerin staj koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

Bölümlerin Staj Koordinatörleri:

GZT: Öğr. Gör. Gökhan Bulut

HİT: Arş. Gör.  N. Ceren Salmanoğlu

RTS: Uzm. Hatice Kurt’ tur

Öğrencilerimizin staj için gerekli olan sigorta primleri Üniversitemiz tarafından yatırılmaktadır.

Kısmi Zamanlı Çalışma

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü her yıl belli sayıda öğrenciye üniversitemizin çeşitli birimlerinde haftada 12, ayda 48 saat çalışma olanağı sunmaktadır. Öğrenciler bu çalışmaları karşılığında eğitimlerinde destek olacak  nitelikte bir ücret almaktadır.

Fakültemiz öğrencileri de bu çerçevede Görünüm Gazetesi, Radyo Atölyesi, Televizyon Atölyesi, Reklam Atölyesi, Fotoğraf Atölyesi, Film Atölyesi ve Bilişim Atölyesi ile Fakültemizin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilmektedir. Başvurular her eğitim yılının başında yapılmakta olup Fakültemiz Burs Komisyonu tanınan kontenjanlar dahilinde öğrenci seçimini yapmaktadır.

Öğrenci Değişim Programları

Erasmus
Farabi
Mevlana

Kadro

Fotoğrafİsim / SoyisimGöreviTelefonFaks
İbrahim ÖnderLisans Koordinatörü+90 (312) 319 77 14 ' 238(+90312) 362 27 17
Hasan AcarÖğrenci İşleri Şefi(+90312) 319 77 14 ' 218(+90312) 362 27 17
Ayşe AktepePersonel(+90 312) 319 77 14 ' 219(+90312) 362 27 17
Neslihan NizamPersonel(+90 312) 319 77 14 ' 219(+90312) 362 27 17

İletişim Bilgileri

Türİçerik
Telefon(+90 312) 319 77 14 ' 218
Faks(+90 312) 362 27 17

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi