29 Haziran 2017

Gazetecilik Bölümü Öğretim Elemanlarımız Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ve Arş. Gör. Çağrı Kaderoğlu Bulut’un birlikte yazdığı İşyeri Sendika Temsilcileri: İşyeri, Sendikacılık ve Toplumsal Yaşam Deneyimleri kitabı çıktı.

Genel-İş Sendikası işyeri temsilcileri üzerine yapılan bir alan araştırmasının sonuçlarını değerlendiren kitap beş bölümden oluşuyor. Toplam 632 kişiyle anket, 13 kişiyle derinlemesine görüşme ve 4 odak grup görüşmesi yapılarak oluşturulan kitapta sendika temsilcilerinin işyeri, sendikacılık ve toplumsal yaşam deneyimleri ele alınıyor.

Yücesan Özdemir ve Kaderoğlu Bulut, kitapta sendika temsilcilerinin iletişim pratikleri ve gündelik yaşam kültürleri üzerinden bir de İşyeri Sendika Temsilcisi Modeli geliştiriyor.

Yazarlar kitabın Giriş kısmındaysa sendika temsilcileri üzerine daha önce yapılan araştırmaları kategorize ediyor ve ilerleyen bölümlerde Maddi Yaşam Koşulları, İşyerinde ve Sendikada, Kültürel ve Toplumsal Yaşam başlıkları altında, elde ettikleri bulguları değerlendiriyor.

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi