27 Haziran 2016

Gamze Yücesan-Özdemir’in derlediği “The Road to Gezi: Resistance and Counter- Publics in 21st Century Turkey“, Red Quill  tarafından yayımlandı.

The Road to Gezi“, sınıfın farklı katmanlarının yaptığı kazıların ve açtığı tünellerin Gezi Direnişi’nin ortaya çıkmasında önemli rolü olduğu vurgulamakta ve bu direniş pratiklerine ışık tutmaktadır.

The Road to Gezi“, direniş ve mücadeleleri iki ana başlık altında incelemektedir. Birincisi, direnen ve “Hayır” diyenler: Gezi Ayaklanması, İşçi sınıfının TEKEL Direnişi, köylülerin HES mücadeleleri, öğrencilerin muhalefetleri, kent yoksullarının kentsel dönüşüme karşı direnişleri, atanamayan öğretmenlerin mücadeleleri, bu eğilimin en önemli uğrakları. İkincisi ise, varolan yapılara hem “Hayır” diyen hem de alternatifini yaratmaya çalışanlar, diğer bir deyişle, “Bir Düşümüz Var” diyenler: Farklı sendikal örgütlenme arayışları, farklı belediyecilik arayışları, sosyal medya eliyle yeni örgütlenmeler ve yeni gazetecilik deneyimleri.

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi