28 Ekim 2017

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümümüz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Taş, iletişim disiplinini içindeki ana çalışma başlıklarıyla ilgili kavramları açıkladığı yeni bir kitap hazırladı. Taş’ın, İletişim, Medya ve Kültür – Anahtar Kavramlar başlığını taşıyan kitabı, günlük hayatın her alanına girmiş olan medyanın iletişim, kültür ve toplum ile bağını kurarken kullanılan kavramları bir araya getiriyor. Ütopya Yayınlarından çıkan kitap, her alandan ve seviyeden okur için temel bir başvuru kaynağı özelliği taşıyor.

Arka Kapak’tan:

“Bu kitap, iletişim, medya ve kültür çalışmalarına özgü kavramları temel düzeyde tanıtarak bu  alanlara ilgi duyan okurlar için bir başlangıç noktası oluşturmayı amaçlıyor. İnsan iletişiminin ana unsurları, medyanın kültürel anlamları üretmekteki rolü, iletişim araçlarının kurumsal ve endüstriyel boyutları ve medya karşısında izleyicilerin, okurların, kullanıcıların konumu… Tüm bu konulara ilişkin tartışmalar örneklerle destekleniyor; kuramsal açıklamalara, sanat tarihinden, popüler kültürden ve haber medyasından seçilen incelemeler eşlik ediyor.”

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi