Bildiri Çağrısı

yeni tarihli

1965’te Türkiye’nin ilk iletişim fakültesi olarak kurulduğundan beri eleştirel ve özgürlükçü bir akademik geleneğe sahip olan İLEF bu yıl 50. yılını kutluyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz “Constructing” Middle East: Media, Ideology and Culture başlıklı uluslararası konferansın ana eksenini medyanın, Ortadoğu’daki toplumsal mücadelelerin ve iktidar ilişkilerinin yapılanmasında geçmişten bugüne oynadığı rol oluşturuyor. Modern siyasi tarih içerisinde her zaman dikkatleri üzerine çeken bir bölge olan Ortadoğu’daki son gelişmeler, dünya kamuoyunun dikkatini yeniden buradaki gelişmelere çevirmiş durumda. Filistin meselesinde devam eden çözümsüzlük yanında son beş yılda “Gezi İsyanı” ve “Arap Baharı” gibi bölgenin siyasal ve ideolojik haritasını değiştiren toplumsal hareketler ile Suriye’de devam etmekte olan iç savaş, Ortadoğu’nun geleceği ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu tartışmaların medyaya yansıyan görünümlerinde Ortadoğu’nun sadece İslam’la, otoriterlikle, terörizmle ve Batı karşıtlığı ile özdeşleştirildiği tarihsel olarak kalıplaşmış özcü temsillerin yeniden üretildiğine tanık oluyoruz. Diğer yandan ise medyanın, özellikle de internet medyasının, bölgedeki toplumsal muhalefetin şekillenmesinde ve yaygınlaşmasında kilit roller oynadığını gözlemliyoruz. Bu açıdan konferans medyayı Ortadoğu’daki siyasal ve toplumsal mücadelelerin bir alanı olarak ele almak suretiyle, Ortadoğu’nun tarihsel dönüşümünü ve güncel durumunu medya üzerinden okumaya çalışan tartışmalara odaklanmayı hedefliyor. Bu tartışmalar kapsamında aynı zamanda, anaakım medyanın bölgeyi “temsil ederken” önemini olduğundan az gösterdiği, üzerini örttüğü veya sessiz kaldığı toplumsal meseleleri de gündeme getirmeyi ve bunlar karşısında gösterilen bu tavrın bölgedeki siyasi ve toplumsal mücadeleler açısından ne anlama geldiğini sorgulamayı amaçlıyoruz.

 

Temelde bu konularla ilgilenen bilim insanlarının ve medya uzmanlarının, aşağıdaki konularla doğrudan veya dolaylı ilgili olan bildiri özetlerini bekliyoruz:

 

İktidar İlişkileri, Toplumsal Çatışmalar ve Medya

Ortadoğu’da Toplumsal Cinsiyet ve Medya

Medya ve “Terörizm”in Sunumu

Geleneksel Medyada ve Yeni Medyada İslam’ın Temsili

İslamcılık ve İslamcı Medya

Ortadoğu’da İfade Özgürlüğü ve Otosansür

Ortadoğu’da Milliyetçilik, Ulusal/Etnik/Mezhepçi Kimlikler ve Medya

Ortadoğu’da Mülkiyet İlişkileri ve Medya

Ortadoğu’da Emperyalizm, Sömürgecilik ve Medya

İletişim Teknolojilerinin Dönüşümünün Toplumsal Etkileri

Toplumsal Hareketler ve Medya

Ortadoğu’da Muhalefet ve Mizah Basını

Ayaklanmalar, İsyanlar ve Medya

Ortadoğu’da Gazeteciliğin Sorunları

Ortadoğu’da Kamuoyu, Alımlama ve Kamuoyu

Sinema ve Edebiyatta Ortadoğu’nun Temsili

Görsel Kültür ve Ortadoğu

Konferans Medya Çalışmaları, Tarih, Siyasal Bilimler, Antropoloji, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyasi Coğrafya, Edebiyat ve diğer ilişkili disiplinlerden araştırmacılara açıktır.

Bildiri Özetleri

Bildiri özetlerinin teslimi için son tarih 30 Mart 2015’tir. Kabul alan katılımcılar Nisan ayı içinde bilgilendirilecektir. Özetler 500 kelimeyle sınırlıdır. Özetin yanında bildiri yazarının ismi, bağlı olduğu kurumlar, e-posta ve mektup adresi, bildirinin başlığı ve bildiri yazarının 150 kelimelik otobiyografik notu yer almalıdır. İstenilen bilgiler ve özet tek bir Word dosyası (pdf değil) içinde gönderilmeli ve hem dosyanın hem de mesajın başlığına soyadını takiben ‘CME’ ifadesi eklenmelidir. Dosya e-posta ile cmeilef2015@gmail.com adresine yollanmalıdır.

Konferansın dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Seyahat Masrafları

Katılımcılar seyahat ve konaklama masraflarını kendileri sağlayacaklardır. Sınırlı sayıda ve tez aşamasında doktora öğrencisinin konaklama masrafları karşılanacaktır.

Yayın

Seçilmiş konferans metinlerinin yayınlanması için çalışmalar yapılacaktır. Bu husus konferans sonrasında tartışılacaktır.

Genişletilmiş özetler (500 kelime) 25 Nisan 2015’ten önce gönderilmiş olmalıdır.

Değerlendirme: 6  Mayıs 2015

Komiteler

Bilim Komitesi

 • Fulya Atacan, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Gilbert Achcar, SOAS, Londra Üniversitesi
 • Sedef Arat- Koç, Ryerson Üniversitesi
 • Orit Bashkin, Şikago Üniversitesi
 • Anthony Gorman, Edinburgh Üniversitesi
 • Ahmet Gürata, Bilkent Üniversitesi
 • Adam Hanieh, SOAS, Londra Üniversitesi
 • Kent Schull, Binghamton Üniversitesi
 • Nalan Turna, Yıldız Teknik Üniversitesi

Düzenleme Komitesi  

 • Abdülrezak Altun
 • Jale Özata Dirlikyapan
 • Gül Karagöz Kızılca
 • Cenk Saraçoğlu
 • Burcu Sümer
 • Ruken Öztürk
 • Özgür Yaren

Sekreterya

 • Beris Artan
 • Vahdet Mesut Ayan
 • Şahika Erkonan
 • Bahar Şimşek

Ankara Hakkında

MÜZELER

Anıtkabir
Ankara Etnoğrafya Müzesi
Resim-Heykel Müzesi
Kurtuluş Savaşı Müzesi
TCDD Lokomotif Müzesi
Türk Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesi

ARKEOLOJİK YERLER

Ankara Kalesi
Roma Tiyatrosu
Augustus ve Roma Tapınağı
Roma Hamamı
Jülian Sütunu

MODERN ANITLAR

Güvenlik Anıtı
Hitit Güneş Kursu Anıtı

PARKLAR

Ankara’da özellikle erken dönem Cumhuriyet yıllarında kurulmuş ve daha sonrasında iyi korunmuş ve genişletilmiş birçok park ve açık alan vardır. Bu parklardan en önemlileri: Gençlik Parkı (içerisinde luna park ve geniş bir gölet vardır), Botanik Park, Seğmenler Parkı, Anayasa Parkı, Kuğulu Park (Çin Hükümeti tarafından hediye edilen kuğularıyla meşhurdur), Abdi İpekçi Parkı, Güven Park, Kurtuluş Parkı, Altınpark, Harikalar Diyarı ve Göksu Parkı

Ulaşım / Harita

 • AŞTİ’den Dikimevi güzergâhına giden ANKARAY’a binip KURTULUŞ durağında inerek Fakültemize ulaşabilirsiniz.
 • Esenboğa Havalimanından HAVAŞ otobüsleri ile AŞTİ durağında inip Dikimevi güzergâhına giden ANKARAY’a geçip KURTULUŞ’ta inerek Fakültemize ulaşabilirsiniz.
 • Esenboğa Havalimanından 442 No’lu belediye otobüsüne binerek KIZILAY’da inip Dikimevi güzergâhına giden ANKARAY’a geçip, KURTULUŞ’ta inerek Fakültemize ulaşabilirsiniz.
 • Esenboğa Havalimanından 442 No’lu Belediye otobüsüne binerek  AŞTİ’de inip Dikimevi güzergâhına giden ANKARAY’a geçip, KURTULUŞ’ta inerek Fakültemize ulaşabilirsiniz.

 

harita

Bilgilendirme

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 50. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KAPSAMINDA ULUSLARARASI KONFERANS ÇAĞRISI

 

Ortadoğu’yu “İnşa Etmek”: Medya, İdeoloji ve Kültür

 

Bildiri özetleri için son başvuru tarihi

25 Nisan 2015

Konferans tarihi

22-23 Ekim 2015

Yer

Ankara Üniversitesi

Davetli Konuşmacı

Profesör Juan Cole, Michigan Üniversitesi

 

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi