25 Ağustos 2017

Öğretim üyemiz Doç. Dr. Fatih Keskin’in yazdığı Politik Kampanya. Teorik ve Pratik kitabı çıktı.  Kurgusu ve içeriği itibariyle özgün olan kitap iki bölümden oluşmakta. Birinci bölümde yazar teorik olarak kampanyaya eğilmekte ve belirli kavrayışlar ile perspektifler çerçevesinde bu kavramı incelemekte. İkinci bölümde ise bütünüyle bir kampanya pratiği sunmakta. Burada politikada kampanyanın hazırlanışına ve uygulanışına dair öneriler getirmekte ve sonunda da belirli bir tasarım planı geliştirmekte.

Yazar, kampanya kavramının önceki çalışması olan Politik İletişim Sözlüğünde yer alan bir maddeyken kitap haline getirilişini modern demokrasilerdeki gelişmelere, iletişim teknolojilerine, politik katılımı teşvik eden hareketlere ve politik rekabetin yoğunluğuna bağlamakta. Bu etkenlerin sürekli kampanya dönemini yarattığını, seçmenleri mobilize eden çabaları artırdığını iddia etmekte. Kitapta da belirtilen eleştirilere rağmen günümüzde kampanyaların önemini koruduğunu vurgulamakta.

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi