Tezler

Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nda ilk lisansüstü eğitim 1986’da başladı. BYYO 1992’de İletişim Fakültesi’ne dönüştü. O günden bu yana üç anabilim dalında lisansüstü eğitim sürüyor: “Gazetecilik”, “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Radyo, Televizyon ve Sinema”. BYYO ya da İLEF’in bölümlerinde (enstitüye göre anabilim dallarında) başladığı günden 2015 yılına kadar yapılan tüm tezlerin künyelerini ve özetlerini menüden ilgili bölüme erişerek bulabilirsiniz. 2007 sonrası tezlerin tam metinlerine YÖK’ün ilgili kataloğunda ulaşabilirsiniz.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi