16 Ocak 2018

Fakültemizde 1995-1997 yılları arasında dekanlık görevinde de bulunmuş, siyaset bilimci hocamız Prof. Dr. Türker Alkan 15 Ocak 2018 tarihinde yaşamını yitirdi.

Uzun zamandan beri rahatsız olan hocamız 1941 yılında doğmuştu. 1960 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Doktorasını ise 1970 senesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde Kamu Yönetimi üzerine yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 12 Eylül 1980 askerî darbesi sonrasında 1983 yılında üniversiteden ayrıldı ve çalışmalarına üniversite dışında devam etti. Bu sırada yeniden yapılanan siyaset dünyasında Erdal İnönü’nün yönettiği SODEP’te kurucu üye olarak görev yaptı. 1989 yılında daha sonra İletişim Fakültesi’ne dönüşecek Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. İletişim fakültesinde Lisans ve lisanüstü düzeyde siyaset bilimi ağırlıklı onlarca ders veren Alkan 2003 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ders vermeye başladı.

Türker Alkan’ın uzun süre Radikal gazetesinde yayınlanan ve bugün bile internet kaynaklarında okuyucunun rahatlıkla yararlanabileceği köşe yazıları ise siyaset bilimi çalışanlar ve günlük analizler yapanlar açısından önemli kaynaklar olarak dikkat çekiyor. Hocamızın kültür yaşantımıza kazandırdığı kitaplarından bazıları ise şunlar:

  • Siyasal Ahlak ve Siyasal Ahlaksızlık
  • 12 Eylül ve Demokrasi
  • Siyasal bilinç ve Toplumsal Değişim
  • Siyaset Psikolojisi (Doğu Ergil ile birlikte)
  • Kadın Erkek Eşitsizliği Sorunu
  • Saldırganlık Önyargı ve Yabancı Düşmanlığı
  • Siyasal Toplumsallaşma
Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi