23 Mayıs 2014

TRT Çocuk kanalı ve Eğitim Dairesi tarafından düzenlenen Uluslararası Okul Öncesi Çocuk ve Medya Uygulamaları kongresinde sunulan tebliğler, öğretim üyemiz Prof. Dr. Mine Gencel Bek tarafından derlenerek kitaplaştırıldı. Kitapta, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin ve sosyolojide çocukluğa ilişkin gelişen yeni kavrayışların etkisiyle medya ve çocuk araştırmalarında gelişen hak perspektifinin altını çizerek konuyla ilgili çalışmaları özetleyen giriş bölümünden sonra tebliğler şu bölümler ekseninde organize edildi:

Okul Öncesi Televizyon Programcılığı: Uluslararası Deneyim ve Örnekler.

TRT Çocuk Televizyon Programlarının Analizi ve Alımlanması.

Çocukların Gözünden Radyo ve Televizyon Programları.

Çocuk ve Medya: Yeni Kavrayışlar, Yönelimler ve Teknikler.

Kitabın ‘Yerelden Küresele Medya ve Çocuk’ başlıklı ilk yazısında tebliğlerde içerilmeyen konuyla ilgili diğer girişimler ve çalışmalar tanıtılıyor ve aynı zamanda çocuk hakları eksenli araştırma ve program üretimi konularında araştırmacılara ve programcılara yönelik öneriler sıralanıyor.

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi