2015.2.2. sayıda yer alan içerikler

2015.2.2
Editörden
Küresellik ve Yerellik Arasında Reklam Adaptasyonları: Snickers Örneği
Women Chewing Gum: Feminist Critical Analysis of Advertising as Symbolic Violence
Türkiye'de Kamu Personel Rejimindeki Dönüşümün Halkla İlişkiler Bölümlerindeki Çalışma İlişkilerine Yansıması
İnternet Siyasası Oluşturma ve 5651 Sayılı İnternet Yasası'na Eleştirel Bir Bakış
Çifte Maduniyet, Çifte İşlev: Ermeni Harfli Türkçe Basında Dil ve Kimlik
Örgütsel Çatışma Aracı Olarak Pol-Der Gazetesi
Zeki Demirkubuz Sinemasında Şiddet: Masumiyet ve Kader
Kürtaj Haberleri Söyleminde Şiddetin İktidarı
Media and Human Rights: A Cosmopolitan Promise
Yeni Medya ve Gazetecilik
Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği
"Modernizm, Post-Modernizm ya da Kapitalizm?" Üzerine Metodolojik Notlar
"Madunların Medyası: Tarihten Güncele Türkiye Anaakım Medyasının Dışında Kalanlar"
"Ortadoğu'yu İnşa Etmek: Medya, İdeoloji ve Kültür" Konferansının Ardından

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi