2016.3.1. sayıda yer alan içerikler

Editörden
Teknoloji ve Politikanın Kesişimselliğinde Yeni Mecra Sanatı ve Toplumsal Durum
İnternet Protokolü Televizyon (IPTV) Hizmetinin Yaygınlaşma(ma) Nedenleri: Dünya'da ve Türkiye'de Oyuncuların Çözümlemesi
The Emergence of Public Relations in Azerbaijan: Issues and Case Studies
Osmanlı/Türk Basın Tarihi Yazımı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme
Türkiye Solunda Bir Figür Olarak Atila İlhan
Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci
Paper Submission Rules and Publication Process

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi