2017.4.1. sayıda yer alan içerikler

Editörden...
Orta ve Doğu Avrupa’da Siyasal Rejim Değişimi ve Medyanın Dönüşümü
Kültürel Açılım, Hepçillik ve Seçkin Sanatın Düşüşü: Türkiye-Avrupa Karşılaştırması
Haberlerde Kullanılan Ölü Beden Fotoğraflarının Alımlanması
Televizyon Haberlerinde Suriyeli Mültecilerin Temsili
Medya Arası Gündem Belirleme Kuramı Araştırmalarında Bir Yöntem Uygulaması: Hürriyet Online ve Twitter Örneği
Aşkın Tüketim Kültürü Üzerinden Yeniden Anlamlandırılması: Markafoni Örneği
Kitap Eleştirisi: Türkiye Sözlü Basın Tarihi
Kitap Eleştirisi: Shell Shock Cinema: Weimar Culture and the Wounds of War

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi