2017.4.2. sayıda yer alan içerikler

Editörden...
Konum Tabanlı Mobil Oyunlar ve Mekân Algısı: Ingress Üzerine Etnografik Bir Araştırma
1923-1939 Yılları Arasında Türkiye’de Telekomünikasyon Politikaları
“Hiçbir-Yer”de Yaşam: Konut Projeleri Görselleri
Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre (9-10 Mart 2017, Ankara)
Medya Okuryazarlığı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi