18 Mayıs 2017

Araştırma Görevlilerimizden Çağrı Kaderoğlu Bulut’un iki editöründen biri olduğu Sınıfın Suretleri: Emek Süreçleri ve Karşı Hareketler kitabı çıktı.

Gazetecilik Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Çağrı Kaderoğlu Bulut’un, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. Denizcan Kutlu ile birlikte derlediği Sınıfın Suretleri kitabı, işçi sınıfının çeşitli çalışma alanları ve karşı hareket deneyimlerini olgusal düzeyde inceleyen çok sayıda özgün makaleyi barındırıyor. TSBD’nin 23-25 Kasım 2015 tarihlerinde düzenlediği ve ODTÜ’de yapılan 14. Sosyal Bilimler Kongresinde sunulan tebliğlerden yola çıkarak hazırlanan kitapta, kategorilendirilmiş olarak toplam 10 makale yer alıyor.

Editörler, NotaBene Yayınlarından çıkan kitaba yazdıkları giriş bölümünde, emek ve sınıf çalışmalarına ilişkin bir haritalandırma da yapıyor ve “Kitapta, sınıfın toplumsal yapı ve süreçlerdeki açıklayıcılık ve belirleyiciliğine farklı boyutlarda anlam atfeden çalışmalar yer alıyor. Bu çerçevede kitabın, Türkiye’de işçi sınıfının oluşumunun farklı boyutlarına ilişkin olgusal dünyaya açılan bir pencere niteliği taşıdığını düşünmekteyiz. Bu temelde kitabın, toplumun, kapitalizmin dönüşüm dinamiklerinin, emek süreçlerinin, işyeri ve çalışma ilişkilerinin anlaşılmasında mütevazı bir katkı olarak görülmesini arzu etmekteyiz” diyorlar.

Etiketler:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi